Det krävs många förändringar från att världen ska kunna klara av den gröna omsättningen. Det är inte minst något som påverkar klädindustrin.

Står för stora delar av utsläppen

De flesta vet om att trafiken och industrier står väldigt stora andelar av utsläppen. Samma gäller för matindustrin, som ibland beskrivs självständigt. Men samma sak gäller för klädindustrin. Den sätter generellt enorm press på klimatet.

Framför allt är bomull ett väldigt stort problem. Faktum är att det krävs minst 10 000 liter, upp till 30 000, för att tillverka enbart ett kilogram bomull. Det, i samband med att vattenbristen ökar allt mer i världen, gör att något måste ske.

Förändringar behöver tas fram för att minska utsläppen. Något som diskuteras inom klädindustrin är att fortsätta att satsa ännu mer när det kommer till syntetiskt material. Det tas ständigt fram nya varianter på det, och det skulle med största sannolikhet kunna ge enorma förändringar. Till exempel genom att utsläppen dras ner rejält. Generellt tros syntetiska material vara en bra lösning för många industrier, varav det går att räkna kallt med att klädindustrin kommer att fortsätta med det i framtiden.