Det är inte helt enkelt att avgöra hur kläderna i framtiden kommer att se ut. Men det finns åtminstone några gissningar som går att göra.

Klimatet kommer att styra

Något som många tror är att klimatet kommer att styra hur kläderna se ut. De flesta är redan överens om att framtiden rent generellt kommer att styras av just de klimatförändringar som pågår, och hur väl vi kommer att anpassa oss till det. Därför är det helt rimligt att tro att just klädernas framtid kommer att influeras av det.

Men det beror också på vad man tittar på. Om det enbart gäller material finns det nästan inga som helst tvivel om att klimatkrisen kommer att sätta sina tydliga spår. Det är sannolikt att fler människor vill köpa miljövänliga kläder.

När det gäller designen kan det komma att se annorlunda ut dock. Det här är lite svårare att gissa. Men om det är något som man vet, så är det att en del moden brukar komma tillbaka i tiden igen. Därför kan man tänka sig att det fortsätter med en mix mellan gammal och ny mode.