Kläder i Sverige

Trots att Sverige är ett litet land finns det gott om stora företag. Inte minst inom klädindustrin, där Sverige generellt har lyckats väldigt bra.
Sto