Vad behöver man veta om kläder och klädesplagg i världen? Det finns generellt mycket att hålla reda på, då klädindustrin är mycket stor.

En industri som fått mycket kritik

Dels går det att lägga fokus på själva klädindustrin. Det vill säga den del som står för den faktiska produktionen av kläder i världen, vilket är ett antal stora företag i världen, och förstås många mindre.

Men den här delen av industrin har fått en hel del kritik genom åren. Även om man rosats en del på grund av de miljontals arbeten man har skapat, har kritiken legat i det barnarbete som ofta fått uppmärksamhet från den här industrin. Det förekommer dock väldigt ofta, framför allt i vissa länder. Bangladesh är ett av länderna där barnarbete inom klädindustrin förekommer som mest. Även Indien, och andra delar av Asien.

Står för mycket kreativ

Men industrin för kläder är inte bara negativa saker, även om mycket kritiseras emellanåt. Något ofta lyfts fram som en stor fördel med den här industrin är det kreativa arbetet. Förutom att det skapar arbetstillfällen i alla olika former, så är det även ett utmärkt sätt att öva sin kreativitet. Det spelar egentligen ingen roll om att man arbetar med det professionellt eller gör det för nöjes skull på sin fritid. Att arbeta med händerna, och skapa samt designa något från grunden är en väldigt viktig övning för hjärnan, bland annat. Det är också något som utvecklar människors beteende på flera andra sätt, framför allt gällande hälsan.