Kläder idag och kläder i dåtiden används inte på samma sätt, och av samma anledningar. Här är historian om kläders generella utveckling.

Från skydd till mode

Mycket har förändrats i världen, inte minst när det gäller kläder och accessoarer. Förr i tiden, och då räknar vi från 1900-talets början och bakåt, hade kläder en ganska enkel uppgift: och det var att skydda människan. Från huvud ner till fötter. Huvudsyftet med kläder var inte att klä sig fint för att visa upp sig, även om det förstås redan då fanns personer som gjorde det.

Nej, istället handlade det om att skydda sin kropp på olika sätt. Det här har skett i alla tider, och det var inte minst på det sättet som kläder faktiskt skapades från första början. Människan var länge betydligt hårigare än vad hon är nu, vilket gjorde att kroppen kunde skyddas på andra sätt. Inte minst från värme.

Men olika typer av väder, ofta beroende på var i världen personerna i fråga bodde, krävde olika saker. Till exempel att människor istället för några få plusgrader var tvungna att skydda sig mot flera minusgrader. Bland annat under istiden.

Det här krävde i sin tur att folks kläder var tvungna att hålla bättre. När kläderna för till exempel istiden tillverkades var det enbart i syfte för att människan skulle kunna överleva, något som till exempel syntes på att det inte fanns någon särskild design att tala om. Det kunde förvisso förkomma olika kläder beroende på vilket folkslag, stam eller annan grupp människorna tillhörde. Men det var inte särskilt vanligt under den här tiden.

Från nytta till utseende

Kläder har än idag som primära syfte – även om inte alla tänker på det – att skydda människan och dess kropp. En mössa kan förvisso vara väldigt snygg och se ut på massor av olika sätt. Men poängen är att man ska hålla huvud varmt, till exempel eftersom det är via huvudet människan förlorar som mest värme.

Även om folk använde kläder av en anledning skulle det dock komma att förändras. Mycket tack vare hur samhällen byggdes, och en del av befolkningen lyckades bli rikare. Det gjorde att många av dessa personer på något sätt ville sticka ut från sina medmänniskor.

Fortfarande idag är kläder ett sätt som kan ge bevis på olika människors ekonomier, och för ett antal hundra år sedan var det ännu viktigare. Kläderna började tappa sitt primära syfte, då människor med goda ekonomiska muskler till exempel kunde bo, resa och leva sitt liv tryggt och skyddat från alla typer av väder. Därför använda man kläder för att visa upp sig. Mode blev aktuellt och det här är sedan något som har spridit sig till de moderna kulturerna.